Peter Bleuel

Afgestudeerd aan een van de laatste Pedagogische Academies in Nederland. Door mijn interesse in computers ben ik als werknemer aan de PABO gestart met het ontwikkelen en geven van computercursussen aan studenten en leraren basisonderwijs.

Mede vanwege mijn digitale vaardigheden, ben ik gevraagd bij een bedrijf te komen werken dat aanvullend, multimediaal lesmateriaal ontwikkelt voor het basis en voortgezet onderwijs.

In 1996 ben ik gestart als zzp’er. De opgedane kennis en ervaring met het werken voor diverse opdrachtgevers en voor verschillende doelgroepen komt nog altijd de kwaliteit van mijn werk ten goede!

Het bestuderen, onderzoeken en kunnen inleven komt mij goed van pas bij het bedenken van formats, formele en informele teksten, educatief materiaal, handleidingen maar vooral ook website-teksten!

Een groot deel van mijn werk bestaat tegenwoordig uit het (her)schrijven van webcontent.